Venskaber søges Hvidovre
Date: 2017-03-01 14:32

The ideal candidate should have a keen interest and experience in working with e-commerce as well as a passion for online sales and statistics. The position is centered around extending and optimizing GoGift’s e-commerce platform as well as managing all aspects of our online sales and digital presence in close co-operation with our marketing department, graphic designers and stakeholders.

Online kundeservicemedarbejder - Working at H&M

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Hvidovre Kommune skal indbringe Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af Cykelprojektet i Vej og Park - eller dele af denne - for Landsskatteretten.

Åbner kæmpe cykelbutik på Stationstorvet - Albertslund Posten

Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Ledige job - Valby | Jobindex

Børneringen er paraply for næsten 655 institutioner – og vi vil sætte selveje på landkortet. Derfor søger vi en souschef, som kan understøtte vores direktør og være med til at udvikle vilkårene for de selvejende institutioner.

Muligheden for en fælles regional kystsikring er bragt op i Regnvandsforum, hvor 65 ejerkommuner af HOFOR og/eller BIFOS koordinerer indsatserne vedrørende klimatilpasning .

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling, om at forvaltningen udarbejder en uddybende sag vedr. model B – ”godkendelsesmodel med skærpede krav”. Forvaltningen skal undersøge, hvilke krav der kan stilles til leverandørerne samt de konsekvenser, der vil være af disse krav.

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at følge Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling, at udvidelsen af Newton Room er blevet igangsat, selvom indtægts- og udgiftsbevillingen endnu ikke er godkendt.

På forespørgsel har foreningen oplyst, at de går ud fra, at godkendelsen gælder alle placeringer, men dette er ikke endeligt bekræftet fra Naturstyrelsen.

Der vil dog være omkostninger for de borgere, der skal skifte leverandør, hvis deres nuværende leverandør ikke kan opfylde de skærpede krav. Disse borgere skal sige farvel til deres nuværende hjælpere og bruge tid på at vælge en ny leverandør. Forvaltningen kan dog i en vis udstrækning reducere omkostningerne for borgere, der skal skifte leverandør, gennem tilrettelæggelse af information og tidsforløbet i forbindelse med omstillingen.