Gratis dating seite Lemvig
Date: 2017-04-29 00:27

Video: Gratis dating seite Lemvig

tid finder en overgangsmulighed et spang over dette vådområde (jfr. http:///fundogfortidsminder/Kort/   lave målebordsblade).

Kæreste Faxe

Hvorom alting er, kan man sikkert diskutere, om  kong i givet fald skulle udgå fra et basisord, som kunne tage sit udgangspunkt i  gud(e) eller rheum. Måske er der i aller sidste ende et fælles udgangspunkt endog for disse to.

Danske dating sites Hjørring, Tanzkurs für singles in augsburg

Bro er ikke kun bro, som vi vel idag forstår ordet: en svævende konstruktion over uvejsomt terræn eller vand. Bro er vej. Det, der hermed refereres til i navnet Kongebro , er, at to veje krydser hinanden: 8775 kongen 8776 + broen, vandvejen og landvejen. Kongen har altså ikke noget med en kongelig person at gøre, selvom det gør historien lidt mere poetisk. Kong er en omdannelse af et ord, som kunne være rheum, meget langt tilbage i tid. Og før som nu er der tale om et trafikalt knudepunkt. Som Sprogø f ormidler og formæler Meðalfararsund trafikken. Men der er ikke nødvendigvis tale om det mellemste overfartssted.

SKAT: Borger

Dette er måske en sandhed med modifikationer. Måske har man registreret forkert. Måske har man været blind for den mulighed, at ordet kan have udviklet sig i uendeligt mange forskellige retninger både før og efter at det er blevet nedfældet i eksempelvis denne form og har været genstand for fortolkninger derfra.

Der er helt sikkert en krølle, en forhindring, ved Odder , hvor der tillige er et tilløb fra Stampemølle Bæk, og hvor Odder Å breder sig ud i nord, mens Rævså breder sig sydpå jfr. http:///fundogfortidsminder/Kort/   høje målebordsblade. På et

Svend Felding er en middelalderlig sagnfigur i 8775 familie 8776 med Holger Danske. At en figur med hans kvalifikationer knyttes til området, er måske alene udtryk for, at vi har at gøre med et betydeligt knudepunkt. Og måske skal vi se efter sproglige forbindelser imellem Fel -, ( Spe)gel og Bil -.

Et andet spændende område rummer navne som Saugmandsgård , Vester/Mellem/Nørre og Sønder Børring, Borgbro/Borghuse , et Trælborg voldsted og en Trælborg Dal . nær Gudum og diverse rimeligt betydelige vandveje.

Alle tanker om, at lim i denne forbindelse er kalk, og at denne kalk definerer og forklarer et navn som Limfjorden , må tænkes om. For nok er lim et ord for kalk blot er det ikke den model, dette materiale, der skal lægges til grund for en tolkning af dette navn hhv. diverse andre lokaliteter. Med mindre, selvfølgelig, man aflæser ordet limsten som vandsten sten 8775 gjort af 8776 et materiale, der kan opløses i vand. Vi har også kildekalk.

Vi får tørt med en del sol og temp. op mellem 8 og 68 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydøst og øst, ved kysterne stedvis op til frisk aften og i nat tørt og mest klart vejr. Temp. ned mellem 8 og 6 graders varme og let til frisk vind fra sydøst og øst, ved kysterne stedvis op til hård vind.

For det første har vi adskillige lokaliteter, der som forled har Fel(d)-, og om ikke et flertal så dog et stort tal af disse knytter sig til et vand: Felsted, Feldsing, Feldmose, Feldmose Bæk, Felde, Feldballe, Feldbæk

Gratis dating seite Lemvig : Pics. More pics: Gratis dating seite Lemvig.