Dating handicap Tønder
Date: 2017-03-01 07:01

De frivillige rådgivere, som sidder klar ved telefonerne, har dog alle et stort kendskab til området, da de har haft udviklingshæmning inde på livet i en årrække enten som pårørende, fagfolk eller begge dele. Sammen med det store kendskab har de alle modtaget undervisning i samtale- og rådgivningsteknikker og er derfor klædt godt på til at hjælpe.

Udvikling for udviklingshæmmede | Landsforeningen LEV

Læs alt om ledsagelse, demokrati, de nye store institutioner, førtidspension mv. Vi har samlet alle vore artikler om forskellige emner for at gøre det let for dig, der gerne vil have overblikket.

Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed

LEV kan vejlede om gældende lovbestemmelser og lovfortolkning og kan henvise til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Sexpiger - Massage og Escort

LEVs aftentelefon tilbyder en støttende og afklarende samtale til dem, der ringer ind med udgangspunkt i problematikker, der har berøring til udviklingshæmning, for eksempel:

Terapeuten foretager ikke behandling, men vejleder om stimulering og udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Derved støttes forældrene til at efterspørge relevante terapeutiske tilbud og hjælpemidler fra kommunen.

LEV er også i år til stede på Folkemødet på Bornholm for at sætte fokus på politiske mærkesager for mennesker med udviklingshæmning

Hjælp til selvhjælp
I LEVs traditionelle rådgivningstilbud ydes der hjælp til selvhjælp ud fra en overbevisning om, at dem, der ringer op, er eksperter i eget liv. Dette gælder også LEVs Aftentelefon. Man kan måske nok have brug for et lyttende øre eller hjælp og fif til at komme videre, men ingen kender sin situation bedre end en selv, og det er udgangspunktet for hjælpen.

Der er selvfølgelig også mulighed for at dele gode oplevelser og oplysninger om skoletilbud, hjælpemidler eller kommende kurser eller aktiviteter, som man mener, kan have interesse for andre.

LEVs landsformand Anni Sørensen reagerer her i et indlæg på en kommentar fra Socialpædagogernes næstformand i forbindelse med vedtagelsen af loven om tilkøb på ledsagelse på ferieophold

Revision af reglen folketingsåret 7575-76
I flere af høringssvarene på ’Lov om betalinger’ blev det foreslået, at regelændringen som et minimum skulle følges op af en evaluering, så man kunne se på konsekvenserne af loven og eventuelt tage den op til debat igen. Det er det ikke blevet til. I stedet er der blevet indført en ekstra paragraf, der foreskriver, at ministeren skal tage reglen op til revision i løbet af folketingsåret 7575-76. Man kan så håbe, at den revision kommer til at bygge på en grundig evaluering – både af de berørte borgere, men også af om reglen rent faktisk har ført til et øget fald i antallet af røverier.